PROGRAMIN ADI
Ambalaj ve Paketleme

PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşında olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Ambalaj ve Paketleme Kursu’nu tamamlayan bireyin;
1. Ürüne uygun ambalaj malzemelerini belirlemesi,
2. Ürünlerin özelliklerine göre ambalajlama yapması,
3. Ürünlerin özelliklerine göre paketleme yapması, amaçlanmaktadır.

İÇERİK
1. AMBALAJ MALZEMELERİ
1.1. Ambalajlama
1.1.1. Ambalajın Tanımı ve Önemi,
1.1.2. Tüketicinin Satın Alma Davranışında Ambalajın Rolü,
1.1.3. Ambalajın Fonksiyonları,
1.1.3.1.Koruma Fonksiyonu,
1.1.3.2. Satış Fonksiyonu,
1.1.3.3. İletişim Fonksiyonu,
1.1.3.4. Kolaylık Fonksiyonu,
1.1.3.5. Bilgi Verme Fonksiyonu,
1.2. Ambalaj Türleri ve Malzemeleri,
1.2.1. İç Ambalaj ve Görevi,
1.2.2. Dış Ambalaj ve Görevi,
1.2.3. Ambalaj Malzemeleri,
1.2.3.1. Tahta,
1.2.3.2. Kâğıt Karton,
1.2.3.3. Cam,
1.2.3.4. Teneke,
1.2.3.5. Plastik,
1.2.3.6. Alüminyum,
1.2.3.7. Diğer Ambalaj Malzemeleri,

2. AMBALAJLAMA
2.1. Ambalajlamada Görsellik ve Maliyet,
2.1.1. Ambalajlamada Görselliğin Önemi,
2.1.2. Ambalajda Görsel Unsurlar,
2.1.2.1. Şekil ve Resim,
2.1.2.2. Renk,
2.1.2.3. Biçim,
2.1.2.4. Marka ve Etiket,
2.1.3. Ambalaj Maliyeti,
2.1.3.1. Ambalaj Tedarik Masrafı,
2.1.3.2. Depolama Masrafı,
2.1.3.3. Doldurma Masrafı,
2.2. Ambalaj Seçimi,
2.2.1. Ambalaj Seçimindeki Kriterler,
2.2.1.1.Ürün Özelliği,
2.2.1.2. Dağıtım Özelliği,
2.2.1.3. Tüketici İhtiyacı,
2.2.2. Sektöre Göre Ambalajlama,
2.2.2.1. Gıda,
2.2.2.2. Tekstil,
2.2.2.3. Diğer,
2.3. Ambalaj Standartları İle İlgili Bazı Kuruluşlar,
2.3.1. Ulusal Standardizasyon Enstitüleri,
2.3.2. Ulusal Ambalaj Geliştirme Kurum ve Enstitüsü,
2.3.3.Ulusal Ambalajlama Materyali İmalatçıları Derneği,
2.3.4.Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO),
2.3.5. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
2.3.6. Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE),
2.3.7. Avrupa Ekonomik Topluluğu,
2.4 Ambalajlamaya İlişkin Ulusal ve Uluslararası İlkeler
2.4.1. ISO 9000 E Göre Ambalajlama İlkeleri,
2.4.1. TSE’ye Göre Ambalajlama İlkeleri,

3. PAKETLEME
3.1. Ürün Paketleme,
3.1.1. Ürün Paketlemenin Önemi,
3.1.2. Ürün Paketlemede Kullanılan Araç ve Gereçler,
3.2. Paket Hazırlama,
3.2.1.Paket Çeşitleri,
3.2.1.1. Standart Paket,
3.2.1.2. Kargo Paketleri,
3.2.1.3. Hediye Paketi,
3.2.2. Değişik Paketler Hazırlama.


İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.