PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mobilya döşeme imalatçısı kurs programını
bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. Tekniğe ve ergonomik kurallara uygun mobilya döşeme imalatı yapması
amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Talimatlar doğrultusunda döşeme için hazırlık yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları, tekniği ve ergonomik kurallara uygun olarak sert döşeme yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları, tekniği ve ergonomik kurallara uygun olarak yaylı döşeme yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğe uygun minder ve yastık
yapar.

İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.