PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Ahşap üst yüzey işlemcisi işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Üst yüzey işlemleri için gerekli hazırlıkları yapar.

Boyama ve vernikleme yapar.

Kimyasallarla renk açar.

Yüzeyde dekoratif işlemler yapar.

Seri üretimde vernikleme yapar.

İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.