PROGRAMIN ADI
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ahşap iskelet imalatı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve tekniklerine uygun olarak ahşap iskelet imalatı yapması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile talimatlara uygun olarak ahşap iskelet imalatı için hazırlık yapar

Talimatlara ve tekniğe uygun olarak ahşap iskelet üretimi yapar.

İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.