PROGRAMIN ADI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak

PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mobilya imalatçısı kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. Tekniğe ve ergonomik kurallara uygun mobilya imalatı yapması
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİKLERİ

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.

Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

Talimatlar doğrultusunda projelendirilmiş ürünün üretim hazırlıklarını yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda ahşap mobilya imalatı
için hazırlık yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları, tekniği ve ergonomik kurallara uygun
olarak ahşap mobilya imalatı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğe uygun mobilya ambalajı yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğe uygun üst yüzey işlemleri
hariç mobilyaların onarımını yapar.

İLETİŞİM sayfasından veya aşağıdaki WhatsApp butonuna tıklayarak kayıt için bizlere ulaşabilirsiniz.