Mesleki Eğitim

Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mesleki Belgelendirme , ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde mesleki belgesi olmayan kişiler özellik Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalıştırılamaz.

Mesleki Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar aşağıda belirtilmiş. Alanların içerisindeki meslek gruplarında belgelendirme faaliyetleri yürütülmektedir.